Organizačná štruktúra

Vedenie ústavu

Riaditeľ: RNDr. Miroslav Barančík, DrSc.
Zástupca: RNDr. Ľudmila Okruhlicová, CSc.

 

Vedecká rada


Predseda: Ing. Miroslav Ferko, PhD.
Podpredseda: RNDr. Barbara Szeiffová Bačová, PhD.
Členovia interní: Prof. MUDr. Ján Slezák, DrSc.
RNDr. Monika Barteková, PhD.
RNDr. Okruhlicová Ľudmila, CSc.
Členovia externí: MUDr. Vladimír Štrbák, DrSc.
Prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc.

 

Vedecké útvary


Oddelenie srdcovej fyziológie a patofyziológie

Vedúci: MUDr.Tatiana Ravingerová, DrSc.

Oddelenie biochémie

Vedúci: RNDr.Miroslav Barančík, DrSc.

Oddelenie histochémie a elektrónovej mikroskopie

Prof. MUDr. Ján Slezák, DrSc.