Organizačná štruktúra

Vedecký riaditeľ:

Zástupca vedeckého riaditeľa:

Tajomník:

RNDr. Miroslav Barančík, DrSc.

Ing. Miroslav Ferko, PhD.

Doc. RNDr. Monika Barteková, PhD


Členovia správnej rady CEM SAV, v. v. i.
za Ústav pre výskum srdca:

RNDr. Miroslav Barančík, DrSc.
RNDr. Barbara Szeiffová Bačová, PhD.


Členovia vedeckej rady CEM SAV, v. v. i.
za Ústav pre výskum srdca:

Doc. RNDr. Monika Barteková, PhD.
Ing. Miroslav Ferko, PhD.
Prof. MUDr. Ján Slezák, DrSc.


Vedecký útvar

Oddelenie srdcovej fyziológie a patofyziológie:

Oddelenie histochémie a elektrónovej mikroskopie:

Oddelenie biochémie:

Vedúci

Doc. RNDr. Monika Barteková, PhD.


Prof. MUDr. Ján Slezák, DrSc.

RNDr. Miroslav Barančík, DrSc.