Oddelenie biochémie

TitulMenoE-mailTelefón
Mgr., PhD. 02/ 3229 5429
RNDr., DrSc. 02/ 3229 5404
Ing., PhD. 02/ 3229 5428
Mgr. 02/ 3229 5401
Mgr., PhD. 02/ 3229 5429
Mgr., PhD. 02/ 3229 5422
Mgr., PhD. 02/ 3229 5429
Mgr. 02/ 3229 5412
Mgr., PhD.
Mgr. 02/ 3229 5412
RNDr., PhD. 02/ 3229 5415
RNDr., CSc. 02/ 3229 5413
02/ 3229 5412

Doktorandi

TitulMenoE-mailTelefón
Ing.