Oddelenie srdcovej fyziológie a patofyziológie

TitulMenoE-mailTelefón
doc. RNDr., PhD. 02/ 3229 5427
prof., PharmDr., PhD.
Mgr., PhD 02/ 3229 5435
Mgr., PhD. 02/ 3229 5917
02/ 3229 5424
Mgr., PhD. 02/ 3229 5435
PharmDr., PhD. 02/ 3229 5917
MUDr., DrSc., FIACS 02/ 3229 2430

Doktorandi

TitulMenoE-mailTelefón
Mgr. 02/ 3229 5436
Mgr. 02/ 3229 5436